page contents google-site-verification: google8df8633fe237b8b0.html
top of page

   Februari       Haar & Huid       Detox       Seizoensgroenten       Oudere volkeren       Weetje   -   Terug naar de harenkalender   -   

 Februari 

De terugkeer van het licht

Deze maand is zoiets als een overgangsfase. Buiten in de natuur is het weliswaar nog koud en ongezellig, de aarde rust nog, maar het blijft 's avonds al wat langer licht en alleen dat al schenkt nieuwe hoop. We beginnen met de eerste karweitjes in de tuin of op het balkon, verwijderen alle planten die de winter niet overleefd hebben en stellen vast: er heerst een stemming van voorbereiding - op het voorjaar, op de terugkeer van licht en warmte. Dat gaat op voor huis en tuin en precies zo ook voor onszelf. Velen halen nu sinds maanden weer eens de weegschaal tevoorschijn en stappen er in een vlaag van optimisme op - het resultaat vereist meestal ingrijpende maatregelen. Wanneer u er nog niet mee begonnen bent in januari, is het nu tijd voor de grote schoonmaak en wel op vele fronten: huis en tuin, kelder en zolder, familie en vrienden, liefde en relaties, beroep en carrière, lichaam en geest.

Uiterlijke schoonheid vloeit niet in de laatste plaats uit innerlijk evenwicht voort. Wie zichzelf is, straalt dat ook uit. Februari is de maand van de voorbereidingen, inwijdingen, onthullingen, de strijd tussen zin en humeurigheid, vlijt en ledigheid.

U kunt zich alleen goed en aantrekkelijk voelen wanneer u lichamelijk in orde bent. Af en toe een wellnessdag zal u goed doen. 

 

 Haar en huid in de winter 

Februari is voor uw haar een pittige maand. Tijdens een periode van vorst wordt uw haar statisch en kan hierdoor zelfs afknappen. Omdat we de winterdag de centrale verwarming met liefde aan het werk zetten wordt uw haar ook nog eens heel droog.

De winter is niet alleen een zwaar seizoen voor uw haar, ook uw huid heeft het moeilijk.

De snijdende oostenwind in combinatie met de centrale verwarming binnenshuis of op uw werk plus die lekkere hete douche om eens goed op te warmen maken het er voor uw huid niet aangenamer op. De huid is droog en uw vingers kunnen hierdoor pijnlijke scheurtjes vertonen. Uw hoofdhuid en gezicht schilferen, het lijkt alsof u roos heeft, maar dat is het niet!

 Detox? 

In het vroege voorjaar viel de vastentijd. De voorjaarsvasten zijn al vele duizenden jaren oud, door de natuur zelf aangegeven. Wanneer het voedsel schaars wordt, tuin en weide nog niets opleveren, eet men vanzelfsprekend minder. De vasten bestaat dus natuurlijkerwijs uit een dieet zonder dierlijke eiwitten (vlees, vis, zuivel, ei) en ondersteund door het pas ontloken voorjaarskruid! Het lepelblad bijvoorbeeld staat vanouds bekend als het middel voor schippers om scheurbuik te voorkomen. Voorjaarsonkruid is in het algemeen veel rijker aan vitaminen dan veel geprezen bakspinazie en andere jonge groenten die door de mens geteeld worden.

 Let op uw poen, eet het seizoen: wintergroenten 

Aardappelen

Aardpeer

Andijvie

Bataat

Bleekselderij

Biet

Boerenkool

Chinese kool

Groenlof

Cavelo nero

Koolraap

Knolselderij

Paksoi

Pattison

Pompoen

Veldsla

Witte kool

Zuring

Pastinaak

Spruitjes

Prei

Radijs

Rammenas

Rucola

Rode kool

Schorseneren

Winterpostelein

Savooiekool

Sla

Selderij

Spinazie

Snijbiet

Venkel

Wortelen

Witlof

Wortelpeterselie

 Natuurfeesten & oudere volken 

2 februari: Imbolc, Oimelc, Candlemas

Imbolc (feest van de bevruchting) is een van de vier belangrijke festivals uit de pre-christelijke Keltische kalender geassocieerd met een vruchtbaarheidsritueel en door de Christenen Maria Lichtmis genaamd. Deze feestdag is een lichtfeest, waarin het lengen van de dagen wordt gevierd en de hoop op de wedergeboorte, de lente. Traditioneel worden alle lampen in huis dan enkele minuten aangestoken of vele kaarsen aangestoken.

Bij de Kelten werd het feest reeds op de vooravond van 1 februari aangevangen, omdat bij hen de avond het begin van de volgende dag markeerde. Imbolc wordt traditioneel in verband gebracht met de zoogtijd van de ooien, want de letterlijke betekenis van het woord Imbolc betekend in het Iers "in de buik" dit lijkt de meest logische vertaling, omdat men vroeger driemaal ritueel om de akker heen ploegde. De akker werd gezien als de moedergodin zelf, alsook de verwijzing naar de dracht van de ooien. Als keltische term heeft Imbolc "lente". Imbolc duidt het midden aan tussen winter solstitium  (yule) en lente-equinox (Ostara), deze dag wordt dan ook een kruiskwartdag genaamd. 

Ook was en is het een zuiveringsfeest. Nu nog is het bij sommigen traditie om in februari een grote schoonmaak (de lenteschoonmaak) te houden. Alle versieringen van Midwinter verdwijnen uit huis, want we doen afstand van de winter, het donkere, de duisternis en maken ons klaar voor de lente, het licht. Februa (uit februari) is ook het Latijns voor zuivering. In de acht dagen voor dit feest is het een goede gewoonte om zich naar lichaam en geest te reinigen en zuiveren. Dit kan door een week te vasten en meer dan anders te mediteren en te bidden.

Na de winter worden de akkers weer vruchtbaar gemaakt, met behulp van de Godin. Een beeldje van de Godin werd rondgedragen en ondergedompeld in water om te reinigen en vruchtbaar te maken, zodat de Godin de aarde reinigt en opnieuw vruchtbaar maakt voor een goede oogst. Later werd een beeld van Maria rondgedragen.

Maria Lichtmis in de Rooms-Katholieke geschiedenis

Helaas zijn we deze bijzondere boodschap een beetje vergeten. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van het goddelijke licht op aarde. Maria Lichtmis is daardoor ook een vrouwenfeest geworden. Waarbij we niet moeten vergeten dat in de Germaanse godsdienst (en Romeinse) meer plaats was voor het vrouwelijke dan in de vroege Christelijke kerk. Vrouwen wilden dat aspect niet loslaten en hebben het vertaald naar Maria.

Carnaval

Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.

De meest waarschijnlijke oorsprong van het woord carnaval ligt in het Italiaanse carne levare (Kerklatijn: carnem levare), wat 'opheffen/wegnemen van het vlees' betekent. Dit begrip is voor het eerst aangetroffen in een akte uit Subiaco van 965. De oudst bekende datering van de term carnaval in het Nederlands is in het jaar 1673, in het tijdschrift Mercurius.

Antropologisch gezien is het carnaval voor alles een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden opgeschort. Het dragen van maskers zou oorspronkelijk verband hebben gehouden met verering van overleden voorouders; door zich als een representant van een overleden voorouder voor te doen, hoopte men de geest van die voorouder gunstig te stemmen. Daarnaast diende de maskerade om de winter sneller een halt toe te roepen, zodat de zomer sneller zijn intrede zou doen.

Het vieren van een nieuwjaars- en/of lentefeest waarbij voor korte tijd de hele samenleving op zijn kop stond, alle maatschappelijke rollen werden omgedraaid, niemand meer werkte e.d. gaat terug tot ver in de prehistorie. Feesten die gelijkenis vertonen met het huidige carnaval werden ca. 5000 jaar geleden al in Mesopotamië gevierd, waarin blijkens een Babylonisch geschrift sprake was van het gelijkheidsprincipe tussen ondergeschikten en meesters en tussen mannen en vrouwen, wat tot op heden een belangrijk element is van het feest. Uit 2600 v.Chr. is een kleitablet uit Mesopotamië bewaard gebleven waarop melding wordt gemaakt van een feest dat werd gevierd in de maand Nisan, waarbij de slaaf zelf voor even gelijk was aan zijn meester en ook alle andere rangen en standen werden afgeschaft. Tijdens dit feest werd de god Mardoek geëerd. Ruim 1000 jaar later maakte de Babylonische priester Berossus melding van een soortgelijk feest dat vijf dagen duurde.

Ook in oude culturen rond de Middellandse Zee, zoals Egypte en Griekenland, waren vergelijkbare feesten, die ook een relatie hadden met het begin van de lente. Volgens de mythologie van het Oude Egypte was er een periode van vijf dagen aan het eind van het jaar waarin de vloek die de zonnegod Ra had uitgesproken over de aardgod Keb niet gold, dankzij de maangod Thoth.

Binnen de Joodse cultuur vertoont het Poerim-feest, dat wordt gevierd in het vroege voorjaar, duidelijke overeenkomsten met het huidige carnaval.

De Romeinen vierden in de periode 21 december- 21 maart een aantal feesten. Belangrijk was het feest van de Saturnaliën dat veel overeenkomsten met het hedendaagse carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest veel meer vrijheid en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er waren verder ook drink- en eetgelagen, vermommingen en optochten door de straten. Ook was er een figuur die vergelijkbaar lijkt met Prins Carnaval.

Carnaval is een oorspronkelijk de beslissende vruchtbaarheid van veld, vee en volk brengend ritueel, een vruchtbaarheidsrite, een voorjaarsfeest, men vertelt nog dat er na negen maanden veel kinderen of vruchten komen.

De oorsprong lijkt te liggen in het lentefeest, net als de Saturnaliën bij de Romeinen. De maskerade, de travestie, de zwartgemaakte gezichten, het lawaai maken, dit alles wijst op het afschrikken of verschalken van boze geesten. Carnaval is de overwinning van het leven op de dood, van de zomer op de winter. Als oudejaarsfeest is ze een dodenfeest. De zielen der gestorvenen vierden dit mee, men was bang voor hen en men maskeerde zich. Anderzijds poogde men welwillend tegenover hen te zijn opdat de zielen de rijkdom van de andere wereld zouden brengen, een vruchtbaarheidsritueel, door de maskerade maakte men zichzelf tot vertegenwoordiger van die zielen. Deze maskerade werd gedaan door de jongeren van huwbare leeftijd.

Haar & Huid
Detox
Seizoensgroenten
Oudere volkeren

De natuur gaat langzaam richting het ontwaken, zou er bij de mens ook een soortgelijk proces plaatsvinden?

Puur natuur.

.

Weetje
bottom of page