page contents google-site-verification: google8df8633fe237b8b0.html
top of page

 Detox 

Wanneer we aan detoxen denken dan hoort de kapper niet meteen in dat plaatje thuis. Toch zie ik als natuurkapper zeker wel een link. Ik krijg veel vragen over huidproblemen en haaruitval, maar ook andere onderwerpen op het gebied van gezondheid komen veel aan bod. 

Het is natuurlijk een goed begin om uw haar plantaardig te kleuren, want gifstoffen die niet in het lichaam komen, hoeven er ook niet uit. Dat scheelt veel ballast, waar u zowel inwendig als uitwendig hinder van kunt ondervinden. Hierbij kunt u aan de meest uitlopende problemen denken, zoals allergieën, intoleranties, maar ook lever- en nierproblemen, of zelfs kanker.

Wanneer uw lichaam te zuur wordt krijgt u last van ontstekingshaarden, dit kan voor onder andere bovengenoemde problemen zorgen. Een lichaam wat van binnen niet gezond is zal op den duur van buiten ook signalen afgeven dat er iets niet in balans is. Zo komen we weer op haar- en huidproblemen.

Het detoxen waar ik het hier over wil hebben zijn niet de sapvasten, klei kuren, lever- en galreiniging of elke andere disciplinaire vorm van ontgiften. Ik neem u mee op reis door de natuur, wat de natuur ons maandelijks te bieden heeft aan kruiden, in de volksmond helaas 'onkruid' genoemd. Daarmee doen we de functie van de kruiden echt tekort.

Wat kunt u met deze kruiden doen? U kunt er soep van maken, versnipper de kruiden door de flensjes, meng ze mee met de smoothies, u snapt het, verwerk ze gewoon in uw maaltijden. 

Per maand zal ik hier opsomming maken. Leest u mee?

 Januari 

In januari is het de tijd van de knolgroenten en koolsoorten. Deze echte wintergroenten houden onze hersenen gezond. 

De spijsvertering gaat wat langzamer, we moeten vooral in deze tijd van het jaar goed blijven eten. De winterperiode leent zich niet voor het detoxen. Tijdens het detoxen zet u bij wijze van spreken de deur open, maar het vriest! Dat is niet verstandig, u zal geheid ziek worden. Niet doen dus!

Heeft u in september gedacht aan de vlierbessengelei? In januari kunt u hier profijt van hebben.

 • Ingekookt tot een gelei zijn vlierbessen vooral 's winters aanbevelenswaard voor mensen die een in hoofdzaak zittend leven leiden. Het is nu dus dé tijd bij uitstek om de vlierbessengelei voor aankomende winter klaar te gaan maken.

 Februari 

In het vroege voorjaar viel de vastentijd. De voorjaarsvasten zijn al vele duizenden jaren oud, door de natuur zelf aangegeven. Wanneer het voedsel schaars wordt, tuin en weide nog niets opleveren, eet men vanzelfsprekend minder. De vasten bestaat dus natuurlijkerwijs uit een dieet zonder dierlijke eiwitten (vlees, vis, zuivel, ei) en ondersteund door het pas ontloken voorjaarskruid! Het lepelblad bijvoorbeeld staat vanouds bekend als het middel voor schippers om scheurbuik te voorkomen. Voorjaarsonkruid is in het algemeen veel rijker aan vitaminen dan veel geprezen bakspinazie en andere jonge groenten die door de mens geteeld worden.

 

Wanneer men door vasten het lichaam reinigt, verheldert ook de gemoedsstemming. Men voelt zich licht en levensblij, kan helder denken, de werklust en het uithoudingsvermogen nemen toe, men gaat alle dingen van de positieve kant zien! Vandaar dat men de vasten-voorschrift bij alle oude volkeren aantreft, als voorbereiding voor grote godsdienstige feesten, als regel voor geestelijke orden, als maatregel om in gewichtige levenskwesties het juiste besluit te kunnen nemen.

Wanneer u niet door een geloofsovertuiging gebonden bent aan een specifieke vastentijd, wacht dan met het vasten tot de vorstperiode voorbij is. Tijdens de koude wintertemperaturen is het nog heel belangrijk dat u veel knolgroenten en koolsoorten eet. Deze echte wintergroenten houden onze hersenen gezond. 

De spijsvertering gaat wat langzamer, we moeten vooral in deze tijd van het jaar goed blijven eten. De winterperiode leent zich niet voor het detoxen. Tijdens het detoxen (vasten) zet u bij wijze van spreken de deur open, maar het vriest! Dat is niet verstandig, u zal geheid ziek worden. Niet doen dus!

 Maart 

Tijdens de wintermaanden hebben we 'vuil' in onze darmen opgeslagen. Voor een deel zijn het overblijfsels van de voeding: in de winter eten we nogal zware gerechten en de spijsvertering is meestal trager dan hij moest zijn: tussen de darmvlokken blijft het één en ander achter, dat gaat rotten en gisten wanneer het niet tijdig wordt opgeruimd. Het bloed stroomt vrij traag door de bloedvaten en zoals een rivier slib en grint in haar bedding achterlaat, zo zet het bloed ook stoffen tegen de vaatwanden af, waardoor ze kunnen verharden en vernauwen. Zoals wij onze tanden van tandsteen en onze ketels van kalksteen willen vrijhouden, moeten wij ook onze bloedvaten af en toe eens 'doorsteken'. Verder zitten hier en daar propjes slijm en bij velen heeft een zuurrijke voeding hoeveelheden urinezuur op verschillende plaatsen van het lichaam afgezet, waaronder de organen of de spiervezels lijden (reuma, jicht!). Ten slotte hebben wij  ook zelf vergiften gemaakt, de zogenaamde autotoxinen, die ontstaan als verstoffelijking van negatieve stemmingen, zoals ergernis, verveling, wrok, knagend verdriet, enz.

Wanneer men van verdriet een deuntje huilt, worden de autotoxinen met het traanvocht afgevoerd. Een snik is een krachtige ademstoot en een zucht een diepe uitademing, waarbij de autotoxinen met de uitademingslucht gedreven worden! 'Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart!'. Zo tracht de natuur ons van vergiften te bevrijden, en willen wij ons lichaam eens grondig reinigen, dan behoeven wij slechts met de natuur mee te werken!

 

Deze maand schenkt de natuur ons haar eerste kruiden, waaronder:

 • Klein hoefblad

 • Brandnetel

 • Waterkers

U kunt alvast met het reinigen van uw lichaam beginnen door onder andere thee te maken van de eerste voorjaarskruiden, of u doet wat op uw boterham, strooit wat door de flensjes, maar u kun er ook een overheerlijke soep of salade van maken.

 April 

In april begint men met de grote schoonmaak, dit beperkt zich niet alleen tot het poetsen van de keuken.

Als u te kampen heeft met haar- en huidproblemen breekt er nu een gunstige tijd aan.

Wanneer wij de heilzame kruiden naar gelang van hun werking op de mens in groepen verdelen, wordt de voornaamste plaats zeker ingenomen door de kruiden die bekend staan als reinigende kruiden. Daartoe behoren onder andere de verschillende soorten van het geslacht look (uit, prei, knoflook, bieslook, enz.) paardenbloem, duizendblad, weegbree, lepelblad, sterkers, waterkers, vlier, berk, zevenblad, jeneverbes, sleedoorn, brandnetel, hondsdraf, hertshooi (Sint Janskruid), ereprijs, duizendguldenkruid, kweekgras, herderstasje, enz. Te veel om op te noemen. 

Nu is het opvallend dat bij veel van deze kruiden juist de jonge blaadjes of scheuten, als ze in het voorjaar pas ontloken zijn, de grootste reinigende kracht bezitten, alsof de natuur het er op toelegt dat wij ze juist in die tijd zullen gebruiken. In veel landen is het dan ook van ouds gebruikelijk, om in het vroege voorjaar: van half februari tot half april, een zogenaamde voorjaarskuur te doen met behulp van de verse reinigende kruiden.

Men trekt er thee van, of met eet ze rauw, fijngesnipperd bij brood of groente of in de soep. Ofwel men laat ze in het badwater trekken. Daardoor worden alle lichaamsgiften, die ergens in het lichaam zijn blijven steken naar buiten gedreven. De kanalen worden schoongeveegd en de sappen kunnen weer sneller stromen. Verjongd en vernieuwd komt men uit zo'n een kuur tevoorschijn! En wel doordat wij gebruik gemaakt hebben van de gelegenheid die het levensritme ons gaf. Dat levensritme werkt in alle levende wezens en geeft ze in bepaalde seizoenen van het jaar hun vaste gewenningen. Zo zien we in het vroege voorjaar op alle gebieden der schepping een ware reinigingsdrang. De storm rukt de dode takken van de bomen en wij harken ons erf op, februari is de Sprokkelmaand! De huisvrouwen krijgen van oudsher de schoonmaakwoede te pakken, en al is het nog koud, deuren en ramen moeten open, alle meubels de kamer uit en in alle hoeken en gaten wordt geraagd, geveegd, gedweild! In de lichamen van dieren en mensen wordt eveneens het vuil uit de hoeken en gaten gehaald en in de bloedsomloop gebracht om het uit te scheiden.

Deze maand schenkt de natuur ons onder andere de volgende kruiden:

 • Viooltje

 • Paardenbloem

 • Brandnetel

 • Heermoes

 Mei 

In het voorjaar en ook dagelijks in de vroege ochtend, beginnend bij zonsopgang, heerst op onze breedte een stroming in de atmosfeer, die in plant en dier en mens de sappen in beweging zet en doet stijgen, in de lichaamsvergiften bij dier en mens in de bloedbaan brengt. Tot het tijdstip dat het bloed ze naar de uitscheidingsorganen gebracht heeft en ze verwijderd zijn, is het bloed dus met vuil beladen en daar het langs alle organen stroomt, ook zenuwen en hersenen voedt, voelen wij ons in die tijd moe en futloos, des te erger naarmate er meer vergiften in ons lichaam waren en het dus ook langer duurt voor we ze kwijt zijn. Vandaar dat zovele mensen 'niet tegen vroeg opstaan kunnen', hun reinigingstijd duurt tot acht, negen, ja bij sommigen wel tot twaalf uur 's middags! Al die tijd voelen zij zich slaperig, onplezierig en zijn knorrig en kribbig en in hoge mate prikkelbaar. Men noemt dat: een slecht humeur! Dat wil zeggen een slecht humor (humor = vocht), een slecht sap, namelijk bloed! Ook spreekt men wel van de 'morgenziekte' of 'uchtendsmerte'. Hetzelfde voelen veel mensen in het voorjaar, dat is dan ook de tijd van griep, verkoudheid, astma, hooikoorts, hoofdpijn!

De stofwisselingsslakken, die gedurende de winter zijn opgepot, worden dan in de bloedsomloop gebracht en in de vorm van slijm of zweet met kracht uitgedreven. Hoe hoger de koorts, hoe erger de verkoudheid, hoe eerder men er ook van af is, namelijk zodra de vergiften verwijderd zijn. Niet iedereen wordt ziek, want degenen die weinig vergiften maken, zoals de altijd opgewekte mensen, die alles nemen zoals het valt en niet piekeren en vooral ook degenen die zich sober en natuurlijk voeden, maar naar verhouding weinig eiwitten, zodat bij de spijsvertering geen grote zuuroverschotten achterblijven, die raken hun weinige vergiftstoffen geregeld langs de natuurlijke wegen kwijt. Bij mensen die veel in de buitenlucht werken, flink lichaamsbeweging nemen, vroeg aan de het werk gaan en vroeg naar bed, stroomt het bloed snel en voert alles zo gauw mogelijk af.

Ochtendgymnastiek buiten zet bloedsomloop en ademhaling aan en bevorderd daardoor de snelle afwerking van het ochtend-reinigingsproces! Een frisse douche in de ochtend werkt in dezelfde richting mee door de huidfunctie te stimuleren. Maar wie de morgenstond verslaapt in een duffe kamer, een zwaar ontbijt neemt en daarna op een stoel gaat zitten hoofdwerk doen, werkt het reinigingsproces van allerlei kanten tegen. Heeft men daarbij nog de neiging tot piekeren en alles zwaar opnemen en verkeert de ziel daardoor in een gespannen toestand, dan verkrijgt ook het lichaam een onnatuurlijke spanning, een zekere krampachtigheid vernauwt de kanalen en houdt alle doorstroming tegen. Daardoor wordt de reiniging belemmerd, het onreine bloed werkt op de zenuwen en de stemming maakt de negatieve zielstoestand nog erger en daar zit men in de noodlottige cirkelgang! Zo ontstaan twee mensentypen: degenen die alles zwart en degenen die alles roze zien!

De meeste mensen treft men natuurlijk op de middenweg aan. Zij hebben in de reinigingstijden wel wat af te voeren, maar werken zij daarbij met de natuur mee, dan is het ook gauw gebeurt. 

Vroeger waren voorjaars-reinigingskuren in onze streken, vooral ook wat meer oostwaards en in het bergland, zeer algemeen. Sommige volksgebruiken bij ons zijn er nog overblijfsels van, bijvoorbeeld het zogenaamde dauwtrappen om Hemelvaartsdag.

Enige tijd voor de oorlog was het een rage onder de niet zozeer naar gezondheid, dan wel naar schoonheid strevende jonge vrouwen der Ingelse society, om kort voor zonsopgang met de auto naar buiten te rijden en daar gezamenlijk met de blote voeten door het bedauwde gras te waden, wat inderdaad een veel betere doorstroming van alle lichaamssappen ten gevolge heeft. 

In de meimaand treft u de volgende reinigende kruiden:

 • Lepelblad

 • Heermoes

 • Brandnetel

 • Kamille

 • Zevenblad

 • Stinkende Gouwe

 • Weegbree

 • Stinkende Gouwe

 • Kamille

 Juni 

We gaan nu een kijkje nemen in de 'galfabriek', de lever. Dit is, zonder hem te willen beledigen, de grootste klier in ons lichaam, die grotendeels in de rechter-bovenbuikholte, onder de ribben ligt en bij een volwassen mens ongeveer 7 kilo weegt.

De lever is een centrum en bewaarplaats van levenskracht. Is zij goed in orde, dan heeft men levensmoed en levenslust, maar is zij zwak, dan kan het leven zich minder goed verdedigen tegen aanvallen, men helt over naar de doodskrachten en wordt melancholisch. Dan kan men ook het voedsel niet goed meer verteren bij gebrek aan het product van de lever: de gal en dan verliest men de eetlust en vermagert. De lever is één van de belangrijkste en voor het leven noodzakelijkste klieren in ons lichaam.

Het is een zeer ingewikkeld orgaan, dat uit 'leverkwabjes' is opgebouwd en een veelzijdige functie heeft.

 1. De lever vormt gal, de vloeistof, die voor de vertering van vetten en de 'ontsmetting' van de darmen onontbeerlijk is.

 2. Zij werkt mee aan de bloedzuivering, door er 'ureum' uit te halen.

 3. Zij wordt gebruikt als opslagplaats van suiker (glycogeen).

 4. Zij werkt mede aan de vorming van rode bloedlichaampjes en verzamelt daartoe 'staal' uit het bloed.

Ziekte wordt in holisme gezien als een uitingsvorm van het organisme om tot heelheid te komen. Eczeem kan bijvoorbeeld een uitingsvorm zijn, die komt doordat de leverfunctie (weinig) afneemt en waardoor er meer afvalstoffen in het lichaam blijven dan goed is voor het functioneren van het organisme. Het organisme wil zich reinigen. Dit kan prima via de huid, in jeuk en uitslag/eczeem. Onderdrukt u dit eczeem? Waar gaan de afvalstoffen dan naar toe?

In de natuurgeneeskunde is het ongebruikelijk uitscheidingen, zoals huiduitslagen te stoppen. Nu willen we niet dat iedereen eindeloos met eczeem door blijft lopen, maar dat er wordt gekeken naar de oorzaak. In dit voorbeeld de leverfunctie. Door de lever te ondersteunen, zal het eczeem verminderen. Immers de afvalstoffen kunnen nu via de ontlasting het lichaam verlaten. Bovendien zal door deze aanpak de lever zelf ook beter gaan functioneren en is iemand waarlijk genezen.

Bij het bestuderen van kruiden die ondersteunen bij eczeem, zien we dan ook vaak dat de lever wordt ondersteunt of de nieren of een ander uitscheidingsorgaan. 

In juni zorgen onder andere de volgende kruiden voor deze reiniging:

 • Kamille

 • Stinkende Gouwe

 • Duizendblad

 • Zevenblad

 • Haagwinde (laxeermiddel)

 Juli 

Omstreeks deze tijd van het jaar is het seizoen van de aardbei (die is de vorige maand al geoogst), bramboos en braam aangebroken. Niet alleen de vrucht, ook het blad en de wortel zijn heilzaam. De thee getrokken van het blad van de aardbei, framboos en braam werkt samentrekkend, urine-afdrijvend en bloedreinigend, men geeft ze tegen diarree, maar ook bij lever- en miltkwalen. In de milt grijpt de evenskracht van de mens aan.

De milt is onze voorraadschuur van levensfluïde, energie, warmte!

Het sap van de vruchten is licht laxerend, terwijl men thee van de bladeren en spruiten geeft tegen diarree en bloedingen.

De milt zorgt speciaal voor de vorming van witte bloedlichaampjes. Voor de milt is dus de bloedvorming het voornaamste punt der agenda, op de tweede plaats komt de functie als lymfeklier, dus als bloedzuiveringsfilter. Juist als een spons weet de milt de ziektestoffen op te zuigen, vaak zelfs zoveel dat zij als een ballon opzwelt en een groot deel van de buikholte vult.

Daarom is het belangrijk om nu te beginnen met het reinigen van de milt.

 Augustus 

De milt wordt veelal ook tot de endocriene (hormoon) klieren gerekend. Deze klier scheidt sappen af die noodzakelijk zijn voor de haargroei. Men gebruikt bij miltzwelling de kruiden die in het algemeen klierzwelling genezen. Men kan klitwortel (die door haarwater in brandewijn getrokken wordt) afkoken en dit afkooksel met een gemengde kruidenthee combineren, ook bij maagzweer en reuma. 

Kruiden voor de klieren:

helmkruid

kleefkruik

majoraan

robertskruid

kervel

alsem

saffraan

kweekwortel

dovenetel

brandnetel

notenboom

goudsbloem

maretak

rozemarijn

waternavel

ginseng

diptam

bezembrem

guldenroede

jeneverbes

paardenbloem

klein hoefblad

hondsdraf

polei gamander

nagelkruid

madeliefje

moerasspirea

heermoes

peterselie

blaaswier

sleutelbloem

wolfspoot

tijm

blauwe iris

stijve bosdruif

bittere kruisbloem

zuurbes

haver

klis

sarsaparilla

zeepkruid

bonenschillen

fenegriek

galigaan

bosbesblad

varkensgras

salie

 September 

In september is het de tijd dat de vlierbessen, net als de druiven, gaan rijpen. Vlierbessen zijn voor een 'druivenkuur' geschikt en worden in de herfst gegeten.

Vlier is een  goed maagzuiverend middel dat tevens de uitscheiding van urine bevorderd. 

Alles aan een goede vlierstruik is geneeskrachtig: de bast, het blad, de bloem en de stengel, de wortel en de bes! Vooral de bes reinigt het bloed, zodat wie ijverig vlierbessen eet wanneer zij rijp zijn, als moes of sap of vruchtensoep, geheel gereinigd de winter in kan gaan. Een najaarskuur met vlierbessen kan iedereen houden, ook wie een druivenkuur te kostbaar vindt.

De natuur wenst ons van harte een hoge leeftijd, wij behoeven haar slechts door periodieke reiniging, door vastenkuren, de vrije loop te laten in ons lichaam.

De vlierbessen reinigen in het bijzonder maag en nieren. Kookt men er moes of soep van, dan verdient het aanbeveling om stukjes appel, rozijnen of dergelijke mee te koken, daar de bessen op zichzelf tamelijk flauw van smaak zijn.

Ingekookt tot een gelei zijn vlierbessen vooral 's winters aanbevelenswaard voor mensen die een in hoofdzaak zittend leven leiden. Het is nu dus dé tijd bij uitstek om de vlierbessengelei voor aankomende winter klaar te gaan maken.

 Oktober 

De zomer is voorbij en de herfst doet zijn intrede en her en der verkleuren de blaadjes langzaam in de mooiste kleuren. Ook is het de noten tijd en ik wil de tamme kastanje, hazelaar, walnoot en de beuk onder de aandacht brengen, omdat deze zoals zoveel noten erg goed voor de gezondheid zijn en helpen tegen bepaalde kwalen. 

Noten zijn een zeer goede bron van verschillende nutriënten. Ze zijn voedzaam en een bron van energie. Daarnaast hebben ze ook nog een immuno-stimulerende werking. Noten worden ook gebruikt bij huidziekten, darm- en leveraandoeningen en luchtwegproblemen.

Noten kunnen rauw, gekookt, gedroogd of gepoft worden gegeten.

 November 

De natuur wordt schaarser in haar giften, de sapstromen zijn inmiddels van opwaarts naar neerwaarts gegaan. Wij mensen gedragen ons eigenlijk niet veel anders, wij zijn van buiten naar binnen gekeerd. Zowel binnenshuis als écht in ons binnenste.

Toch doet u er goed aan om de natuur te blijven bezoeken, in het bos vindt u ook deze maand nog de beukennootjes, hazelnoten, walnoten en misschien zelfs ergens walnoten.

Noten zijn een zeer goede bron van verschillende nutriënten. Ze zijn voedzaam en een bron van energie. Daarnaast hebben ze ook nog een immuno-stimulerende werking. Noten worden ook gebruikt bij huidziekten, darm- en leveraandoeningen en luchtwegproblemen.

Noten kunnen rauw, gekookt, gedroogd of gepoft worden gegeten.

 December 

Alle lekkernijen die de natuur ons bood zijn inmiddels zo goed als op. Was het niet de buurman die nog even wat noten is gaan rapen, dan waren het de eekhoorntjes wel. Nu is de tijd aangebroken dat we het echt van de knolgroenten en koolsoorten moeten hebben. Deze echte wintergroenten houden onze hersenen gezond. 

De spijsvertering gaat wat langzamer, we moeten vooral in deze tijd van het jaar goed blijven eten. De (vroege) winterperiode leent zich niet voor het detoxen. Tijdens het detoxen zet u bij wijze van spreken de deur open, maar het vriest! Dat is niet verstandig, u zal geheid ziek worden. Niet doen dus!

Een leuk weetje over december en vroegere tijden.

Om de lucht in een ziekenkamer of woning te desinfecteren bestond de gewoonte om een bos reinigende kruiden aan de wand of aan de zolderbalk op te hangen ofwel om de woning er mee 'uit te roken'. De nachten tussen kerst en nieuwjaar heten vanouds rooknachten. Dan werden in het boerenland alle deuren en vensters van huis en stallen gesloten, de boer doet wat gedroogde kruiden in de rookpan, steekt ze aan en gaat met de rokende pan door het hele huis en alle stallen en schuren, om er alle kwaad, of ziektekiemen uit te drijven.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
bottom of page