page contents google-site-verification: google8df8633fe237b8b0.html
top of page

Privacyverklaring

Estilona, gevestigd aan de Pathmossingel 167, 7513 CG  Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.estilona.nl
Pathmossingel 167
7513 CG  Enschede
Tel. nr. 06 – 55 151 666
 

Persoonsgegevens die Estilona verwerkt:
Estilona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Estlona's diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Estilona verstrekt.
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Estilona verwerkt:

  • Voor- en/of achternaam

  • Adres

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres (alleen als u een online afspraak maakt)

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Estilona verwerkt:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Estilona kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Estilona zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op door te bellen naar 06 – 55 151 666, binnen de bereikbaarheidstijden welke vermeldt staan op de website, dan verwijdert Estilona deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Estilona persoonsgegevens verwerkt:
Estilona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

  • De dienstverlening te kunnen uitvoeren en de prijzen te bepalen

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

De wettelijke grondslagen 'Toestemming van betrokken persoon' en 'Behartiging van gerechtvaardigde belangen' zijn hierop van toepassing.
 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Estilona neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Estilona zelf) tussen zit.
 

Hoe lang Estilona persoonsgegevens bewaart:
Estilona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Estilona hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.
 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Estilona verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website van Estilona gebruikt:
De website van Estilona gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de  website van Estilona gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Estilona en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Estilona een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Estilona van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen door binnen de bereikbaarheidstijden welke vermeldt zijn op de website bellen naar 06 – 55 151 666.
Estilona wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe Estilona persoonsgegevens beveiligd:
Estilona neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en boekingssysteem van Estilona maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met 06 – 55 151 666. Dit kan binnen de bereikbaarheidstijden welke zijn vermeldt op de website.
 
Laatste update: Enschede, 17-05-2018

bottom of page